Nove puške stigle u klub "Olimp" iz Zrenjanina.

Uz veliku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladin, Sportski savez paraolimpijspih sportova Vojvodine u saradnji sa svojim članovima nabavio je opremu za sve članove kako bi unapredili paraolimpijski sport.

Inervju sa predsednikom Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom “Olimp“ iz Zrenjanina